Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej

zamowienia

zbn

energy

LOGOpodlasie 24

 

 

  WFOŚiGW w Warszawie

w11

 

Rada Gminy  – organ stanowiący i kontrolny gminy. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. W gminach niebędących miastem na prawach powiatu rada gminy jest wybierana w jednomandatowych okręgach wyborczych, a w miastach na prawach powiatu stosuje się ordynację proporcjonalną. Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. Na czele rady gminy stoi przewodniczący.  Organem właściwym do rozpatrywania skarg dotyczących zadań lub działalności rady gminy jest wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa.

Skład osobowy Rady Gminy Zbuczyn /2014-2018 r./

   

Nr okręgu wyborczego

Imię i nazwisko radnego i pełnione funkcje w Radzie Gminy Zbuczyn

Granice okręgu wyborczego

1

Ireneusz Chomka
– członek Komisji Infrastruktury
i Komisji Budżetowej

Zbuczyn Północny, Karcze,

2

Anna Kozioł
– członek Komisji Rewizyjnej
i Komisji Oświaty
i Spraw Społecznych

Grodzisk, Łęcznowola, Rówce,

3

Urszula Jasińska
– wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty

i Spraw Społecznych

Kwasy, Tchórzew, Tchórzew-Plewki, Wólka Kamienna,

4

Grzegorz Ułanowski
– wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Budżetowej

Cielemęc, Czuryły, Lucynów, Olędy, Tarcze,

5

Marek Rzążewski – przewodniczący

Komisji Budżetowej

Bzów, Choja, Rzążew,

6

Marek Furman
– przewodniczący Komisji Infrastruktury, członek Komisji Budżetowej

Januszówka, Smolanka,

7

Krzysztof Prochenka – przewodniczący Komisji Oświaty
i Spraw Społecznych, wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej,

Dziewule,

8

Stanisław Kondraciuk

– przewodniczący Rady Gminy

Borki- Kosy, Chromna, Jasionka,

9

Sylwester Żelechowicz
- wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury, członek Komisji Rewizyjnej

Grochówka, Maciejowice, Tęczki,

10

Jacek Prokopiak
– członek Komisji Rewizyjnej

Krzesk-Królowa Niwa, Wesółka,

11

Józef Gruda
– przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Infrastruktury

Krzesk-Majątek, Stary Krzesk, Zawady,

12

Grzegorz Skaruz
– członek Komisji Budżetowej i Komisji Infrastruktury

Borki-Wyrki, Lipiny, Ługi-Rętki,
Ługi Wielkie, Świercze,

13

Wojciech Pasiak
– członek Komisji Infrastruktury

Modrzew, Izdebki-Błażeje, Izdebki-Kosny, Izdebki-Kośmidry, Izdebki-Wąsy, Sobicze,

14

Dariusz Maciak
– członek Komisji Infrastruktury

Zbuczyn Południowy, Pogonów

15

Tomasz Radomyski
– członek Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

Zbuczyn Zachodni, Zdany.

Na skróty

zd2018