Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej

zamowienia

zbn

energy

LOGOpodlasie 24

Zapraszamy do zapoznania się ze obecnie obowiązującymi stawkami za dostarczaną wodę oraz za odprowadzanie ścieków.


Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w następującej wysokości:
1)    za ścieki bytowe odprowadzane do kanalizacji gminnej za 1 m3 — 3,50 zł netto plus podatek VAT,
2)    za ścieki bytowe dowożone transportem asenizacyjnym bezpośrednio do punktu zlewnego oczyszczalni za 1 m3 - 3,50 zł netto plus podatek VAT,
3)    za ścieki przemysłowe odprowadzane do kanalizacji gminnej za 1 m3 - 6,00,- zł netto plus podatek VAT,
4)    za ścieki przemysłowe z terenu Gminy Zbuczyn dowożone transportem asenizacyjnym bezpośrednio do punktu zJewnego oczyszczalni za 1 m3 - 6,00 zł netto plus podatek VAT,
5)    za ścieki przemysłowe spoza terenu Gminy Zbuczyn dowożone transportem asenizacyjnym bezpośrednio do punktu zlewnego oczyszczalni za 1 m3 - 27,00 zł netto plus podatek VAT.


Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągów gminnych na terenie Gminy Zbuczyn w następującej wysokości:
1)    1,44 zł netto plus podatek VAT za 1 m3
2)    miesięczną opłatę abonamentową od wodomierza w wysokości 1,00 zł netto plus podatek VAT.
2.    Zatwierdza się następujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu Gminy Trzebieszów dla odbiorców z terenu Gminy Zbuczyn w następującej wysokości:
1)    1,85 zł netto plus podatek VAT zalitfw grupie gospodarstw domowych,
2)    1,85 zł netto plus podatek VAT za 1 m3 w grupie odbiorców przemysłowych,
3)    miesięczną opłatę abonamentową od wodomierza w wysokości 1,00 zł netto plus podatek VAT w grupie gospodarstw domowych,
4)    miesięczną opłatę abonamentową od wodomierza w wysokości 10,00 zł netto plus podatek VAT w grupie odbiorców przemysłowych.

Na skróty