Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej

zamowienia

zbn

energy

LOGOpodlasie 24

 

  WFOŚiGW w Warszawie

w11

Gra o Historii Zbuczyna

(wersja do druku)

gra 1

Inwestycje ze wsparcia

Rządu RP

TABLICA INFORMACYJNA Gmina Zbuczyn 1 Copy

 

 


Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w następującej wysokości:
1)    za ścieki bytowe odprowadzane do kanalizacji gminnej za 1 m3 — 3,50 zł netto plus podatek VAT,
2)    za ścieki bytowe dowożone transportem asenizacyjnym bezpośrednio do punktu zlewnego oczyszczalni za 1 m3 - 3,50 zł netto plus podatek VAT,
3)    za ścieki przemysłowe odprowadzane do kanalizacji gminnej za 1 m3 - 6,00,- zł netto plus podatek VAT,
4)    za ścieki przemysłowe z terenu Gminy Zbuczyn dowożone transportem asenizacyjnym bezpośrednio do punktu zJewnego oczyszczalni za 1 m3 - 6,00 zł netto plus podatek VAT,
5)    za ścieki przemysłowe spoza terenu Gminy Zbuczyn dowożone transportem asenizacyjnym bezpośrednio do punktu zlewnego oczyszczalni za 1 m3 - 27,00 zł netto plus podatek VAT.


Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągów gminnych na terenie Gminy Zbuczyn w następującej wysokości:
1)    1,44 zł netto plus podatek VAT za 1 m3
2)    miesięczną opłatę abonamentową od wodomierza w wysokości 1,00 zł netto plus podatek VAT.
2.    Zatwierdza się następujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu Gminy Trzebieszów dla odbiorców z terenu Gminy Zbuczyn w następującej wysokości:
1)    1,85 zł netto plus podatek VAT zalitfw grupie gospodarstw domowych,
2)    1,85 zł netto plus podatek VAT za 1 m3 w grupie odbiorców przemysłowych,
3)    miesięczną opłatę abonamentową od wodomierza w wysokości 1,00 zł netto plus podatek VAT w grupie gospodarstw domowych,
4)    miesięczną opłatę abonamentową od wodomierza w wysokości 10,00 zł netto plus podatek VAT w grupie odbiorców przemysłowych.

Na skróty

Tytuowa Copy

RODO