Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej

zamowienia

zbn

energy

LOGOpodlasie 24

 Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie oraz partner projektu Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku zakończył realizację projektu „Zajęcia komputerowe dla rolników z terenu Gminy Zbuczyn” . W okresie od 01.10.2012 r. do 31.03.2013 r. zrealizowany został bezpłatny kurs komputerowy. Projekt był odpowiedzią na oddolną inicjatywę rolników z terenu Gminy Zbuczyn, którzy wyrazili chęć ukończenia takiego kursu.


Celem projektu było:
•    poprawa sytuacji edukacyjnej wsi poprzez umożliwienie z korzystania z usług edukacyjnych i nowoczesnych form szkolenia
•    podniesienie motywacji do samokształcenia wśród mieszkańców Gminy Zbuczyn
•    podniesienie kwalifikacji oraz wzrost osobistych i zawodnych aspiracji beneficjentów projektu

Cele zostały osiągnięte poprzez przeprowadzenie 200 godzin zajęć komputerowych dla 20 beneficjentów ostatecznych projektu. Kurs prowadzili instruktorzy z firmy „SIGNUM-PROJEKT” z Siedlec. W ramach zajęć uczestnicy zdobyli wiedzę w zakresie posługiwania się programami takimi jak: Windows, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access,. Beneficjenci zapoznali się również z obsługą tabletu oraz możliwością wykorzystania Internetu jako narzędzia wspomagającego sprawniejsze funkcjonowanie gospodarstwa rolnego. Każdy uczestnik otrzymał bezpłatne materiały warsztatowe.
W dniu 25.03.2013r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Zbuczynie odbyła się konferencja podsumowująca projekt z udziałem władz lokalnych, beneficjentów projektu oraz zaproszonych gości. Podczas konferencji zostały wręczone certyfikaty ukończenia kursu.Projekt „Zajęcia komputerowe dla rolników z terenu Gminy Zbuczyn” nr POKL.09.05.00-14-740/11-00 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9. 5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

 

 

 

Na skróty