Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej

zamowienia

zbn

energy

LOGOpodlasie 24

Statystyczne Vademecum Samorządowca jest projektem GUS, który jest odpowiedzią na rosnące potrzeby informacyjne jednostek samorządu terytorialnego. Stanowi ukierunkowanie oferty statystycznej na wsparcie radnych i przedstawicieli samorządów terytorialnych w zarządzaniu regionem, w tym realizację zadań bieżących jak i długofalowych, takich jak tworzenie strategii i polityk o zasięgu regionalnym i lokalnym. oferty statystycznej na wsparcie radnych i przedstawicieli samorządów terytorialnych w zarządzaniu regionem, w tym realizację zadań bieżących jak i długofalowych, takich jak tworzenie strategii i polityk o zasięgu regionalnym i lokalnym.

Cele

Bezpośrednim celem SVS 2012 jest dostarczenie radnym oraz członkom organów wykonawczych samorządów informacji kompleksowych, jednolitych metodologicznie i jakościowo oraz odpowiadających, w możliwym do uzyskania zakresie, zadaniom określonym w ustawach kompetencyjnych samorządu terytorialnego. Materiały te pozwolą na szybką i sprawną diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i środowiskowej w regionach. SVS 2012 będzie zawierało również dane teleadresowe, umożliwiające bezpośredni kontakt, w szczególności z nowo powstałymi ośrodkami badań regionalnych oraz informacje o zasobach statystyki publicznej, w tym nowym narzędziu udostępniania danych – Banku Danych Lokalnych.

Zawartość informacyjna SVS 2012

Przygotowane dla samorządowców materiały obejmują:

  • portrety terytorium,
  • informację o statystyce publicznej (w tym dane kontaktowe do informatorium w regionie i wojewódzkich ośrodków badań regionalnych),
  • informację „Jak korzystać z BDL?”,
  • wybrane opracowania i foldery poświęcone poszczególnym jednostkom terytorialnym.

Portrety terytorium zawierają podstawowe informacje z zakresu finansów publicznych, rynku pracy, pomocy społecznej, infrastruktury, bezpieczeństwa publicznego i gospodarki przestrzennej oraz pozwalają na porównanie jednostek tego samego szczebla.

Pobierz SVS- Portret Gminy Zbuczyn 2012

Na skróty