Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej

zamowienia

zbn

energy

LOGOpodlasie 24

Gmina Zbuczyn jest partnerem w realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim Projekt" realizowany w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego a partnerami Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku oraz Gmina ZbuczynCelem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie siedleckim,w szczególności poprzez tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej oraz wspieranie istniejących.

Adresaci Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim:

Do skorzystania z usług Ośrodka zapraszamy:
1.    podmioty ekonomii społecznej, posiadające siedzibę lub oddział na terenie miasta Siedlce oraz powiatów: siedleckiego, łosickiego, węgrowskiego, sokołowskiego, mińskiego oraz garwolińskiego. W szczególności zapraszamy: instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, w tym: ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, powiatowe urzędy pracy, centra integracji społecznej, organizacje pozarządowe.
2.    osoby fizyczne zagrożone wykluczeniem społecznym, które uczą się, pracują bądź zamieszkują na obszarze województwa mazowieckiego.

Oferta Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim:

1.    Bezpłatne szkolenia:
- dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osób bezrobotnych, mające na celu przygotowanie do utworzenia spółdzielni socjalnej oraz zdobycie informacji nt. prowadzenia i pozyskiwania środków na jej funkcjonowanie;
- z zakresu prowadzenia działalności w sektorze gospodarki społecznej dla działających podmiotów;
- dla pracowników/czek i działaczy podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych, z zakresu zarządzania finansami, tworzenia biznesplanów, mierzenia zysków społecznych, marketingu, współpracy z innymi sektorami, prowadzenia działalności ekonomicznej, itp.
2.    Siedlecka Szkoła Ekonomii Społecznej, w ramach której zaplanowano dwa cykle sześciu trzydniowych szkoleń. Szkoła pomyślana jest jako ciągły proces edukacyjny w zakresie zarządzania PES, połączony z indywidualnymi konsultacjami.
3.    Doradztwo i konsultacje (indywidualne i grupowe) dla podmiotów ekonomii społecznej. Zakres merytoryczny porad obejmuje pełen obszar działania podmiotów ekonomii społecznej, prawne aspekty działalności NGO, włącznie z tematyką rachunkowo-finansową.
4.    Usługi księgowe i marketingowe - część organizacji może skorzystać z usług księgowych i marketingowych, jednak wcześniej powinny one skorzystać z konsultacji, by upewnić się, że usługa rzeczywiście poprawi funkcjonowanie podopiecznego. Pierwszeństwo w skorzystaniu z tej formy wsparcia mają uczestnicy Siedleckiej Szkoły Ekonomii Społecznej.
5.    Pomoc w utworzeniu spółdzielni socjalnych:
-    wsparcie merytoryczne przy ich zakładaniu, poprzez szkolenia i doradztwo. Tematyka obejmie m.in. aspekty prawne i finansowe funkcjonowania spółdzielni socjalnych, marketing, reklamę i promocję, zarządzanie, planowanie strategiczne, specjalistyczne szkolenia dotyczące produktów i usług, budowę zespołu i zarządzanie kadrami;
-    przyznanie środków na założenie i/lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej. Na zasadach konkursowych wyłonione zostaną co najmniej 4 grupy założycielskie (w tym co najmniej 1 z udziałem osób prawnych), które dostaną dofinansowanie na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
-    wsparcie pomostowe dla czterech spółdzielni, przez okres 12 miesięcy.
6.    Budowanie partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej w wybranych społecznościach. Zaplanowano spotkania oraz wizyty studyjne, by przekonać się w praktyce, co i w jaki sposób można zmienić w ich otoczeniu, aby podnieść jakość życia mieszkańców.
7.    Promocja na branżowym portalu internetowym www.zlepszejpółki.pl, który promuje przedsiębiorstwa ekonomii społecznej. Obecność w serwisie internetowym daje im możliwość zaprezentowania swoich produktów i usług.
8.    Tworzenie klauzul społecznych przy zamówieniach przez samorząd lokalny. Projekt zakłada powstanie grupy roboczej, prowadzonej przez Gminę Zbuczyn, złożonej z przedstawicieli Urzędu Gminy Zbuczyn, partnerów projektu i ekspertów, która wypracuje procedurę zlecania przez JST usług przy wykorzystaniu mechanizmu klauzul społecznych. Procedura zostanie skonsultowana z Urzędem Zamówień Publicznych i Regionalną Izbą Obrachunkową oraz wśród lokalnych społeczności, a następnie przygotowana do wdrożenia. Zostanie ona zaprezentowana na konferencji innym gminom, jako model gotowy do zastosowania na ich terenie.
9.    W ramach projektu zaplanowane są działania promujące ekonomię społeczną, poprzez organizowanie różnych form kontaktów ze środowiskami przedsiębiorców – zwłaszcza tych, którzy przykładają istotną wagę do społecznej odpowiedzialności (CSR). Działania promocyjne polegają również na dystrybuowaniu materiałów promocyjnych zachęcających do korzystania z oferty podmiotów ekonomii społecznej oraz organizowanie co roku Dni Otwarte OWES.

WSZYSTKIE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ OŚRODEK SĄ BEZPŁATNE!

Zapraszamy do kontaktu: Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim
czynny: poniedziałek- piątek, w godz.: 9:00 17:00
ul. Chopina 10 08-110 Siedlce
tel./fax: 25 631 81 98
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.frso.pl- zakładka OWES Siedlce

Na skróty