Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90
skrzynka epuap:
URZĄD GMINY ZBUCZYN
8f965xkdqd

Dowiedz się więcej

bip2

Deklaracja

zamowienia

 sesja rady na zywo

harmonogram odbioru odpadow m

 

Gra o Historii Zbuczyna

(wersja do druku)

gra 1

 

 

 

 

URZĘDOWY OBOWIĄZEK REJESTRACJI

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Siedlcach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2020 r. ( Dz. U. z 2020 r. poz.1592) podmioty, które uprawiają , magazynują , pakują sortują, wprowadzają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczają na terytorium RP  bulwy ziemniaków , w tym z przeznaczeniem do innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich , muszą być wpisane do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych , prowadzonego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa .

OBOWIĄZEK WPISU DO REJESTRU DOTYCZY W SZCZEGÓLNOŚCI :

  • wszystkich producentów bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki , uprawiających ziemniaki na powierzchni powyżej 1,5 ha , także tych wykorzystujących ziemniaki wyłącznie na potrzeby własnego gospodarstwa,
  • wszystkich podmiotów prowadzących sprzedaż ziemniaków innych niż sadzeniaki ( z wyłączeniem podmiotów prowadzących sprzedaż detaliczną na potrzeby własne odbiorców, chyba że prowadzą one sprzedaż na rynkach hurtowych lub przemieszczają bulwy ziemniaków do innych państw członkowskich UE).

   W celu dopełnienia obowiązku wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych należy złożyć wniosek o wpis do właściwego terenowo Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa , ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu.  (Ze względu na zagrożenie Covid – Sars 2 zaleca się załatwienie sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Podmiot, który wykonuje działalność wymagającą wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych bez uzyskania wpisu do rejestru podmiotów profesjonalnych –  podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 1000 zł  na  podst. art. 58 ust. 4 pkt 3, ustawy o ochronie roślin przed agrofagami ( Dz. U z 2021r.poz.256 ).

 

Kierownik Oddziału w Siedlcach

     Barbara Braksal

Na skróty

Zbuczyn dzisiaj 2021 Copy

nowy nr tel

Spis logo 150x150