Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej

zamowienia

zbn

energy

LOGOpodlasie 24

 

  WFOŚiGW w Warszawie

w11

Gra o Historii Zbuczyna

(wersja do druku)

gra 1

Inwestycje ze wsparcia

Rządu RP

TABLICA INFORMACYJNA Gmina Zbuczyn 1 Copy

 

 

WI.6220.24.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 05.12.2019 r.

do pobrania

WI.6220.15.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 15.11.2019 r.

do pobrania

WI.6220.14.2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej z dnia 08.11.2019 r.

do pobrania

Gmina Zbuczyn, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018, poz. 1986 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 r. plan w załączniku

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Pełna treść ogłoszeniałoszenia

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Pełna treść ogłoszenia

 

Na podstawie Uchwały Nr LVI/414/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania, Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym na 2020 rok.

Pełna_treść_ogłoszenia

Uchwała_Rady_Gminy_Zbuczyn

Załącznik_nr_1

Załącznik_nr_2

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy IN.042.59.2019, nazwa zadania: Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zbuczyn.

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o zamówieniu

formularz_oferty II etap

Umowa azbest Zbuczyn II etap

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) numer sprawy: IN.042.49.2019, nazwa zadania: „Modernizacja Pracowni Informatycznej w Szkole Podstawowej w Krzesku-Królowa Niwa”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie_ofertowe

wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

załącznik nr 1 - SOPZ skorygowany

załącznik nr 1 - SOPZ

załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

załącznik nr 3 - Oswiadczenia

załącznik nr 4 - Wzor_umowy

 

WI.6220.10.2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej z dnia 02.09.2019 r.

do pobrania

Ocena jakości wody w kąpielisku na zbiorniku wodnym „Rówce” gm. Zbuczyn Nr HKN.4411.8.57.2019

do pobrania

Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce. Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej ogłasza z dniem 9 sierpnia 2019r. nabór na stanowisko: SPECJALISTA DS. MONITORINGU I EWALUACJI

Pełna treść ogłoszenia

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 r.

do pobrania

Wójt Gminy Zbuczyn informuje, iż w roku bieżącym upływa czteroletnia kadencja obecnych organów statutowych izb rolniczych. W związku z tym, na podstawie art 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1027) - Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła przeprowadzenie w całym kraju wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej. Głosowanie będzie przeprowadzone w dniu 28 lipca 2019r. w budynku Urzędu Gminy Zbuczyn, ul. Jana Pawła II 1, w godzinach od 8.00 do 18.00.

czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 24.06.2019 r.

do pobrania

Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie z dnia 07.06.2019 r.

czytaj więcej

Gmina Zbuczyn, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018, poz. 1986 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 r. plan w załączniku

W sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół

do pobrania

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy IN.042.27.2019, nazwa zadania: Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zbuczyn.

czytaj więcej

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na działce nr 230 obręb Smolanka

do pobrania

Komunikat w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Dębowica

czytaj więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej z dnia 17.05.2019 r.

do pobrania

W związku z wystąpieniem w dniach 15-16 kwietnia 2019 r. na terenie województwa mazowieckiego przymrozków wiosennych informuję, że poszkodowani mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Obwieszczenie dotyczące "przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego z przeznaczeniem na produkcję pieczarek na przeznaczenie do hodowli kur we wsi Krzesk-Królowa Niwa" więcej informacji w

załączniku

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej z dnia 25.02.2019 r.

do pobrania

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do pożycia przez ludzi na terenie gminy Zbuczyn za rok 2018.

do pobrania

Obwieszczenie UMWM w W-wie z dnia 15.02.2019 r.

do pobrania

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

do pobrania

W sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Zbuczyn na rok szkolny 2019/2020.

do pobrania

Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Marszałkowskiego w Warszawie dotyczące budowy autostrady A2 więcej informacji w załączniku.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 12.02.2019 r.

WI.6220.10.2018

do pobrania

WI.6220.11.2018

do pobrania

Informacja Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 11.02.2019 r.

do pobrania

Obwieszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

do pobrania

Obwieszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

do pobrania

Obwieszenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie dodatkowego polowania zbiorowego.

do pobrania

Ocena dotycząca jakości wody dla wsi Krzesk oraz Jasionka w załoącznikach. Załącznik 1 Załącznik 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 19.12.2018 r. WI.6220.11.2018

do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 19.12.2018 r.

do pobrania

Informacja Wójta Gminy Zbuczyn o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 03.12.2018 r.

do pobrania

Na skróty

Tyt2

stan gmina Copy

Tytuowa Copy

RODO