Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90
skrzynka epuap:
URZĄD GMINY ZBUCZYN
8f965xkdqd

Dowiedz się więcej

bip2

Deklaracja

GM Zbuczyn e urzad150x70

zamowienia

 sesja rady na zywo

harmonogram odbioru odpadow m

 

Gra o Historii Zbuczyna

(wersja do druku)

gra 1

 

 

 

Aktualności

konkurs GOK seniorzyGminny Ośrodek Kultury ogłosił konkurs skierowany do osób powyżej 60 roku życia z terenu Gminy Zbuczyn i Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zbuczynie. Patronat honorowy nad konkursem objął Wójt Gminy Zbuczyn Tomasz Hapunowicz.
Zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy plastycznej inspirowanej podanym przez Organizatorów fragmentem „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej

Czytaj więcej...

Realizując zapisy uchwały nr XVIII/158/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 18 marca 2016r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Zbuczyn, w związku z upływem w dniu 22 czerwca 2020 r. I kadencji Rady Seniorów Gminy Zbuczyn.

Czytaj więcej...

KGW INF mKoła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o pomoc. Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność. Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca 2020 r. i potrwa do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. O pomoc można ubiegać się w biurach powiatowych Agencji.

Czytaj więcej...

przymrozkiW związku z wystąpieniem w dniach 21-22 maja 2020 r. na terenie województwa mazowieckiego przymrozków wiosennych informuję, że poszkodowani mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej do dnia 5 czerwca 2020 r.

Czytaj więcej...

Informujemy,że w związku ze Świętem Zesłania Ducha Świętego (Zielone Świątki) targowisko gminne przy ul. Terespolskiej 13 -15 w dniu 31 maja 2020 r. będzie nieczynne.

Czytaj więcej...

czyste powietrzeiNabór wniosków na nowych zasadach. Najważniejsze zmiany od 15.05.2020 r.

czytaj więcej

 

krusOddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie informuje, że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania. Zgłoszenie wypadku powoduje bowiem wszczęcie postępowania powypadkowego, na które składa się ustalenie rzeczywistych przyczyn, okoliczności zdarzenia, uznanie bądź nieuznanie go za wypadek i - przy spełnieniu wszystkich wymaganych prawem warunków - wypłata świadczenia.

Czytaj więcej...

przymrozkiInformuję, że poszkodowani przez przymrozki wiosenne, które wystąpiły w dniach 18-21 kwietnia 2020 r. na terenie województwa mazowieckiego, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej do dnia 27.05.2020 r.

Czytaj więcej...

arimr1ARiMR: Dłuższy termin składania wniosków o płatność dobrostanową. Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składania wniosków przez tych rolników, którzy chcą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową z PROW 2014-2020 w ramach działania „Dobrostan zwierząt”.

Czytaj więcej...

Elektroniczny odpis Aktu Stanu Cywilnego Wydanie dokumentu od ręki jest możliwe po spełnieniu trzech warunków

https://www.gov.pl/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwa-zgonu

czytaj więcej

przymrozkiW związku z wystąpieniem w dniu 18-21 kwietnia 2020 r. na terenie województwa mazowieckiego przymrozków wiosennych informuję, że poszkodowani mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Czytaj więcej...

harmonogram egzaminow01

Do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Zbuczyn informuje o otwarciu z dniem 10 maja 2020 r. targowiska gminnego, zlokalizowanego przy ul. Terespolskiej w Zbuczynie z zachowaniem nakazów i ograniczeń wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, tj.:

Czytaj więcej...

Osoby zainteresowane pracą w obwodowej komisji wyborczej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Urzędu Gminy Zbuczyn.
Wyborca będący kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej:
1) musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia;
2) może zostać zgłoszona do komisji na obszarze województwa, w którym stale zamieszkuje.

Czytaj więcej...

Harmonogram zbiórki elektro śmieci oraz odpadów wielkogabarytowych i opon samochodowych z samochodów osobowych

Czytaj więcej...

Na skróty

Zbuczyn dzisiaj 2021 Copy

Gminny Punkt Spisowy s

RAPORT O STANIE GMINY